Elimineren: eerste stap in het stellen van prioriteiten.

De eerste prioriteit: dont do.

elimineren: dont do

dont do : beslis wat je niet gaat doen.

Er is nooit genoeg tijd voor alles, er is wel altijd voldoende tijd voor het belangrijkste. Vanaf dit uitgangspunt staan  er ons drie zaken te doen. We moeten beslissen wat we allemaal niet gaan doen. We moeten anderen zoveel als mogelijk laten doen. We moeten van de rest bepalen wat het belangrijkste is.

In deze blog onderzoeken we stap 1 in onze prioriteitenstelling: elimineren wat we niet gaan doen. Eigenlijk is dit het belangrijkste van alles. Want het zorgt voor extra tijd.

Lees verder

De koptelefoon als symbool voor het werken in een landschapsbureel

Met een koptelefoon zorgen voor de broodnodige focus.

Met een koptelefoon zorgen voor de broodnodige focus.

Velen onder ons werken dagelijks vele uren in een landschapsbureel. In sommige gevallen, wil dit zeggen in een lokaal waar ze meerdere mensen bijeen stoppen om er te werken.
Dat is voor iedereen ellendig, maar zeker voor de introverten onder ons.Zij worden wild van de vele storingen en het vele kabaal. Extroverten babbelen graag en voelen zich vaak goed als ze met anderen tezamen in een lokaal kunnen werken. Maar ook zij ervaren op het einde van hun werkweek de gevolgen ervan: vele niet behaalde doelen.

Het uitgangspunt van geweldig werk is een geweldige focus. In onze moderne werkomgeving, met de vele mails bijvoorbeeld, liggen er voortdurend storingen op de loer die strijden om onze aandacht. Deze continue stroom aan afleiding wordt in een landschapsbureel nog eens extra benadrukt. Het gepraat, het getelefoneer, het hoesten en kuchen, het in en uit geloop.

Een koptelefoon kan een beetje soelaas bieden. Maar vraag en zoek ook achter structurele oplossingen. Er zijn tegenwoordig voldoende technieken om aan lage kost mooie en goede afzonderlijke werkplekken te creëren. Gecombineerd met wat goede afspraken over telefoneren wordt een landschapsbureel dan toch geschikt om zinvol werk te doen.

Als jij zelf een werkgever bent, zorg dan voor voldoende comfortabele werkomgevingen. Tenminste als je wil dat jouw medewerkers productief zijn.

Jared Diamond, de derde chimpansee 2013 (boekbespreking)

Jared Diamond, de derde chimpansee, evolutie en toekomst van het dier dat mens heet, het spectrum 2013 (eerste uitgave 1997).  Boekbespreking.

 

Jared Diamond is een geleerd mens. En hij deelt deze kennis met ons. Over het voorbije decennium schijf hij een viertal boeken, in vertaling totaal goed voor 2000 pagina’s. Altijd gaat het over de mens. Over onze talenten en over de gevaren die we zelf veroorzaken.

Het eerste deel in deze tetralogie gaat in eerste instantie over de wijze waarop de amper 2% die wij in onze genen verschillen met de chimpansee, veruiterlijkt worden. Want 2 procent is geweldig weinig (98 procent gemeenschappelijk!) en toch zijn de verschillen tussen ons en de chimpansee zo geweldig groot. Lees vooral verder als je het verhaal nog niet kent.

Lees verder

Onder de Kerstboom 2016 : jouw Nieuwjaar voornemens voor 2017

Plan jezelf een geweldig 2017

Maak jouw goede voornemens waar

Het is dé tijd van het jaar dat wij goede voornemens maken voor het volgende jaar. In het beste geval zijn we deze na de nieuwjaarsfeesten niet vergeten en proberen we gedurende  enkele weken of maanden onze nieuwe doelen te bereiken. Maar vele van onze goede voornemens sterven een vroegtijdige dood ergens in de vergetelheid van de drukte en de uitvluchten van datzelfde nieuwe jaar. Kan dat anders en beter?

We overlopen in onderstaande blog een stappenplan om onze plannen voor het nieuwe jaar meer zo te kiezen en te formuleren dat de kans op welslagen veel groter wordt.

Lees verder

Manfred Kets De Vries, Leiderschap ontraadseld 2015 (boekbespreking)

Manfred kets De Vries is een bekend auteur. Hij is een veelschrijver. En op vele andere gebieden een bezige bij. Hij doceert aan het befaamde INSEAD instituut in Fontainebleau managementcursussen. Hij is bovendien consultant, econoom en psychoanalyticus. En dat laatste zal je geweten hebben als je zijn boek ‘leiderschap ontraadseld’ leest.  Vele onderwerpen, oplossingen en probleembenadering gebeurt vanuit de hoek van de psychoanalyse. En dat maakt het boek er niet makkelijker leesbaar op. In de vele boeken die ik de laatste maanden over leiderschap las, zal ‘leiderschap ontraadseld’ toch in de top blijven staan. Het is zeer fundamenteel.

Lees verder

Je tijd als kostbaarste bezit

Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat

Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat

Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat

Al 2000 jaar geleden schreef de stoïcijnse schrijver Seneca over de tijd als kostbaarste bezit. “Hoe dwaas zijn mensen”, zo zegt hij, “ze laten hun kostbaarste goed zomaar wegstelen. Hun geld en goederen beschermen ze desnoods met hun leven, maar hun tijd geven ze zomaar weg aan de eerste de beste die erom vraagt”.

 

In de eenentwintigen eeuw is dit niet anders. Wij zijn druk druk druk, en beseffen pas op het einde van de dag hoe vlug de tijd alweer ging.

We zoeken in dit artikel naar enkele inzichten. Want het kan ook anders!

Lees verder

De matrix van Eisenhower praktisch vertaald.

De weg bergop naar de belangrijke niet dringende zaken.

De waan van de dag is altijd heel sterk. Iedereen en alles trekt aan onze mouw. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er de ganse dag door allerlei niet verwachte zaken en crisisjes doorheen. En dan hol je maar van het ene naar het andere. Mocht dat kunnen, je zou naar twee plaatsen tegelijk lopen. Maar verwar druk zijn nooit met productiviteit. En al zeker niet met succes. De belangrijke niet dringende zaken in de matrix van Eisenhower bieden meer kans op dat succes.
Hoe kan je uit deze drukte-cirkel breken?

de matrix van Eisenhower: de weg bergop

Sommige zaken kosten energie

Lees verder

Raf Stevens, Sterke verhalen sterke leiders , 2015 (boekbespreking)

Let op! Storytelling is geen communicatiespeeltje. Verhalen capteren, vertellen en delen is bittere noodzaak voor leiders om mensen te kunnen verbinden. Zonder die verbinding zullen veel organisaties het op lange termijn niet redden.

Dat is de boodschap die Raf Stevens op de achterflap schrijft. En als ondertitel lezen we “Vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal”. Omdat het boek niet gewoon in de handel te krijgen is moest ik wat moeite ervoor doen. Maar omdat er heel veel reclame van Raf Stevens in mijn inbox valt vond ik dat wel de moeite waard.

Lees verder

Je werkdag dag na dag

Beheers zelf je dag eer iemand anders dat voor jou doet.

dagindelingOnze doelen bepalen is de basis om iets te bereiken. Als we geen doelen bepalen, zullen we niets bereiken. Tenzij misschien de doelen van anderen. Onze doelen neerschrijven, op regelmatige basis herlezen en herschrijven geeft nog een grotere kans op succes.

Eens we onze doelen kennen, kunnen we er taken aan koppelen. Taken die geen link hebben met onze doelen, doen we beter niet. De matrix van Eisenhower helpt om een keuze te maken van welke taken we doen. Een groot deel van hetgeen we doen moet zich  in het 2de kwadrant bevinden: de belangrijke, niet dringende zaken. In dit kwadrant werken we als brandweercommandant in plaats van continu brandjes te blussen door dringende zaken te doen. We bepalen er onze toekomst.

Iedere dag moeten we dus opnieuw keuzes maken wat we wel en wat we niet gaan doen. En dit gaat niet enkel over taken, maar ook over vergaderingen die we al dan niet zullen bijwonen. Maar eigenlijk gaat het over alles waar we onze tijd aan besteden.

Hoe pak je dat aan?

Lees verder

Stephen Guise, How to Be an Imperfectionist: The New Way to Fearlessness, Confidence, and Freedom from Perfectionism, 2015 (boekbespreking)

how-to-be-imperfectionistVan vroeg in ons leven leren we perfectionist te zijn. Bij sommigen blijft dat de rest van hun leven plakken. En deze mensen zijn meestal niet erg gelukkig. Hun perfectionisme verhindert hen om zaken aan te pakken. Ze besteden oeverloos veel tijd aan zaken die geen waarde toevoegen. In het algemeen presteren ze weinig. Stephen Guise schrijft over deze miserie en over de redenen ertoe. Maar vooral geeft hij heel veel oplossingen en praktische tips.

Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 17