Je tijd als kostbaarste bezit

Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat
Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat

Bewaak je tijd alsof het over je leven gaat

Al 2000 jaar geleden schreef de stoïcijnse schrijver Seneca over de tijd als kostbaarste bezit. “Hoe dwaas zijn mensen”, zo zegt hij, “ze laten hun kostbaarste goed zomaar wegstelen. Hun geld en goederen beschermen ze desnoods met hun leven, maar hun tijd geven ze zomaar weg aan de eerste de beste die erom vraagt”.

 

In de eenentwintigen eeuw is dit niet anders. Wij zijn druk druk druk, en beseffen pas op het einde van de dag hoe vlug de tijd alweer ging.

We zoeken in dit artikel naar enkele inzichten. Want het kan ook anders!

De absoluutheid van tijd

86.400 seconden elke dag

Op YouTube vindt je verschillende filmpjes over het begrip tijd. Tijd wordt er dan meestal voorgesteld door een bankaccount van 86.400 seconden. Maar met deze bijzonderheid dat je deze bankwaarde elke dag moet opgebruiken. Om 24h vervalt het onherroepelijk. Je kan niets overzetten. Wat ZEN-achtig , maar inspirerend  om eens naar te kijken.

Tijd is niet relatief, het is absoluut

De boodschap is helder. Hoewel de manier waarop iedereen tijd beleeft anders is, heeft iedereen elke dag precies evenveel tijd. En sommigen doen met die tijd veel meer dan anderen. Sommigen houden zich meer dan anderen bezig met de juiste zaken. Sommigen doen deze zaken beter, meer of sneller dan anderen. De kwestie van effectiviteit en efficiëntie. En zo komen we steeds terug op het leidmotief van BeterAnders.

Time is veel belangrijker dan money

tijd is belangrijker dan geld
tijd is belangrijker dan geld

Geld kan vervangen worden, maar tijd niet. En dus moet je die tijd beheren als de beste huisvader. Het is immers jouw tijd.
Je tijd beheren wil zeggen zorgen dat je er zoveel als mogelijk van benut en dat je er zo weinig mogelijk van verliest. Tijd verliezen kan doordat jij zelf je tijd verkwanselt of dat je hem laat stelen. Je tijd goed benutten wil zeggen dat je hem gebruikt voor zaken die waarde geven.

Manieren waarop we onze tijd verliezen

Onbelangrijke zaken

Je tijd verbeuzelen met onbelangrijke zaken is wellicht dé manier waarop we meestal onze tijd verliezen. Verknochtheid aan onbelangrijke zaken, zo noemt Seneca het. Mindless TV kijken of oeverloos je facebook  nakijken zijn twee duidelijke manieren. Of op je werk de hele tijd mails openen en terug sluiten om nadien nog eens te herlezen.

Minder voor de hand liggend maar in tijd uitgedrukt nog een groter verlies is het uitstellen van je belangrijke taken door onbelangrijk werk te doen. Dat kan door luiheid zijn of uit angst voor het grotere werk. Je tijd besteden aan onbelangrijke zaken is puur tijdverlies.

Leven of werken zonder bestemming

Het niet volgen van een vast doel. Zowel Seneca als Covey noemen dit als bron van tijdverlies. Beiden zijn het er over eens: doordat je geen doelen volgt, zwalp je zomaar wat van het ene naar het andere. En zo verlies je je tijd. Want je bereikt niks, of tenminste niks belangrijks.

Perfectionisten die, nadat een taak eigenlijk af is, blijven prutsen aan de laatste verfijning. Soms eindeloos zodat er uiteindelijk niets is. Dikwijls omdat men zich zorgen maakt over wat andere mensen gaan denken. En zo verliezen zij heel veel nuttige tijd.

Een kwestie van hebben of zijn

Teveel en te lang bezig zijn met materiele zaken. U veel zorgen maken over uw geld, zo weet Seneca. Een kwestie van hebben of zijn, zo noemt Erich Fromm het. Het is ons in onze cultuur wat ingelepeld. Veel hebben. Maar om veel te hebben is er ook veel tijd nodig. En dan heb je straks geen tijd over om te genieten van hetgeen je allemaal hebt. Of sta je voor je kast te kiezen welke outfit. Of sta je jezelf te spiegelen in de glans van je nieuwe wagen. Much ado about nothing.

Niet genieten van je tijd, tenslotte. Misschien op het eerste zicht een wat rare bron van tijdverlies. Maar bij nader inzien misschien nog wel de belangrijkste. Wat heb je aan tijd die je enkel maar snel snel wil laten passeren, op zoek naar het volgende, waar je dan zogezegd wel van gaat genieten. Vele klassieke schrijvers noemen dit thema, maar ook in de moderne zelfhulp boeken is dit een prominent thema.

Manieren om tijd te winnen

Je kan ook tijd winnen. Door er geen te verliezen uiteraard, maar ook nog op andere manieren. Uitgangspunt is het aloude gezegde ‘vele kleintjes maken één groot’.

Vele kleintjes maken één groot

Het systematisch gebruik maken van systemen en concepten, kleine tips, sneltoetsen, snelle stappen en andere trucs bespaart je doorheen een dag vele minuten. Werk je met Microsoft Office producten, leer dan bijvoorbeeld de taakbalk onderaan je scherm en de snelle toegang werkbalk boven aan je scherm kennen.

Als je al deze minuten optelt en je spaart een kwartier op een werkdag, dan staat dat voor 7 ganse werkdagen op een jaar. En met een beetje handigheid verdubbel je dit al snel.

Zoeken en wachten

Zorg voor een goed archief zodat je niet moet zoeken. Door zoeken verliezen mensen tot 1 dag per week. Investeer in het leren van de zoekfuncties in Microsoft. Archiveer alles op 1 plaats. Verlies je tijd niet met eindeloze submappen. Maar zorg ook voor een goed concept voor je fysieke spullen. In je werkplaats of keuken. Het bespaart je veel tijd.

Zorg dat je nooit moet wachten. Als dat niet lukt, zorg er dan voor dat je altijd iets bij de hand hebt om wachtende tijd zinnig te besteden. Doe dat productief of mindfull naar jouw keuze. Ook bewust even nietsdoen en relaxen is immers een prima idee. Het zal je straks weer helpen productiever te zijn.

Het gouden uurtje

Kies de uren dat je belangrijke zaken doet. ’s Morgens een uurtje vroeger starten zodat je dat uur ongestoord kan werken, bezorgt je al snel een gans uur extra productiviteit. We noemen dat eerste uur vroeg in de ochtend ook wel eens het gouden uurtje.

Nu in het zicht van later

tijd als investering
investeer in jezelf, dat maakt tijd bij

Een onrechtstreekse manier om tijd bij te maken is door je tijd te investeren in zaken waardoor je morgen tijd wint. Je doet dat met je centen en met de interest erbij heb jij er straks meer.. Maar doe het ook met je gezondheid en doe het met je talenten, kennis en vaardigheden. Straks loont dit tienvoudig als het over tijd gaat.

 

Zaken stoppen ondanks dat je ze al zo lang doet. Wat niet meer rendeert, daar stop je beter mee. Het principe van de verdoken kost , de opportuniteitskost. Niet enkel de kost van de tijd die je verliest, ook de kost van dat andere wat je daardoor niet in diezelfde tijd kon doen. “Als je beseft dat je op een dood paard rijdt, dan stap je beter af”, zo gaat een Indiaans spreekwoord.

Manieren waarop we onze tijd laten stelen

“Je vindt geen mens die zijn geld zomaar weggeeft, dat wil niemand. Scherp is hun discipline voor behoud van hun erfdeel. Maar gaat het over tijd vergooien, dan kennen ze in het geheel geen maat. Terwijl alleen daarbij krenterigheid volkomen eerbaar is”. Seneca in al zijn glorie. 2000 jaar geleden.

Hoe laten wij onze tijd stelen?

Afleiding en verstrooiing

Onze medemens met zijn onsterfelijk ‘heb je een minuutje tijd voor mij?’. We noemen het ook wel eens onze sirenes, naar het mythologische verhaal van Odysseus die langs het eiland met de sirenes met hun verleidelijk gezang moest varen. Heel vaak met terechte vragen, maar even dikwijls met onbelangrijke vragen, of zelfs gewoon maar wat roddel of achterklap. Het is belangrijk dat we anderen in het algemeen of collega’s in het bijzonder helpen. Maar als we er altijd en onbegrensd voor klaar staan, dan gaat dat ten koste van onze eigen tijd en onze eigen doelen. En het is vooral hierop dat Seneca doelde.

De als mail vermomde taak

Onze inbox met de vele mails is een vermomde takenleverancier. Beleefd en netjes geformuleerd, maar evenzeer met tientallen tegelijk vallen ze in onze box. “Wil jij dit en kan jij dat?” , “doe jij dit en zoek jij dat?” Dikwijls dringend en dwingend. Maar verwarren we zo het dringende van anderen niet te vaak met het belangrijke van onszelf? En laten wij daardoor niet onze eigen tijd stelen?

 

veel vergaderingen zijn een onbeschaamde manier vantijd stelen
veel vergaderingen zijn niets anders dan een onbeschaamde manier van onze tijd stelen

En hier zitten wij weer, met zijn allen

Vele vergaderingen stelen onze tijd. Slechte agenda en voorbereiding, te laat starten, slechte voorzitter, veel te veel gezwets en veel te weinig besluiten. Wie de moed heeft om zijn eigen vergadercircuit eens heel kritisch te overlopen vindt met gemak 25% pure tijdverspilling. En dat is een heel onbeschaamde manier om onze tijd te stelen.

Reciprociteit

Onze tijd besteden aan ondankbare mensen. Dating of vriendschappen die puur éénrichting gaan. Dit is absoluut geen pleidooi voor een egoïstische zijnsvisie. We mogen best wat voor onze medemens doen. Zelfs onbetaald. Maar over het algemeen houdt iets maar stand als het in twee richtingen werkt. We noemen dat reciprociteit.
Degenen onder ons die bereidt zijn altijd en onvoorwaardelijk hun eigen tijd te geven, laten veel van die eigen tijd stelen.

Tot slot

Tijd is absoluut en eindig. En het is jouw tijd. Hoe zinvoller jij hem gebruikt, hoe beter. Wat voor jou zinvol is, dan moet jij zelf formuleren. Maar als jij dat niet doet, dan zullen anderen dat voor jou doen. In jouw tijd.

Want, als je nu je tijd laat stelen of hem gewoon verliest aan beuzelarijen, het blijft jouw tijd. En die heb jij nodig. Zoals Rihanna het zingt en vele oude filosofen het schreven : Live your life!

 

En jij, hoe laat jij je tijd stelen?

Waar wil jij meer tijd aan besteden? Waaraan minder?

Maak zelf eens de oefening en laat het ons weten.

Gebruikte bronnen:
Seneca, De lengte van het leven.
Stephen Covey, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

 

Geef een reactie


Uw naam:*
Onderwerp:*
Boodschap of vraag:*
E-mail:*
Type the characters you see here:

 

Comments are closed.