Gary Keller, Jay Papasan: The One Thing 2012 (boekbespreking)

Gary Keller, Jay Papasan: The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results Epub (2012)

Een middelmatig dik boek dat op de duur toch te langdradig werd. De titel zegt zowat alles en kan als een samenvatting bekeken worden. Zoek op je verschillende levensdomeinen telkens naar dat ene ding dat op dat gebied waarde geeft en hou je daarmee bezig. Dat is een andere 1-zins samenvatting.

Het boek vertrekt vanuit onderstaande waarheid van Ross Garber: “There can only be one most important thing. Many things may be important, but only one can be the most important.”

Ik noteer in de rest van deze review  enkele keynotes die ik noteerde.

Doorheen het ganse boek maakt Keller gebruik van de domino-effect theorie. Als je eenmaal een domino steen omver duwt dan heeft dat een blijvend effect, zelfs op grotere stenen. En van daaruit steekt hij over naar een extreme interpretatie van de 80/20 regel: in veel gevallen is het één en slechts één ding dat het meest waarde geeft. Al de rest daarrond biedt in het beste geval wat extra’s.

Keller verdeelt zijn boek in drie delen. Een eerste deel heet ‘de leugens’ een tweede deel ‘de waarheid’.

Deel 1: de leugens

Onder leugens beschrijven de auteurs enkele misvattingen die gemeengoed zijn. Alles speelt een even grote rol als eerste. Niet waar, zo zegt Keller, en daarmee opent hij de aanval op de doordeweekse to-do lijstjes. “To-do lijstjes neigen ernaar lang te zijn, succeslijstjes zijn meestal kort” zo concludeert Keller. Van multitasking maakt hij brandhout (twee zaken tegelijk doen staat gelijk aan niks doen). Derde leugen is de misvatting dat we meer discipline nodig hebben. Niet méér, zo zegt Keller, maar wel beter onze discipline gebruiken. Want, onze wilskracht is beperkt en smelt doorheen de dag. Tenzij we ze minder gebruiken. En dat leidt Keller tot een oproep tot een gezond leven en straks tot het ophemelen van gewoontevorming. Een derde leugen is die van het evenwicht tussen werk en leven. “Niks is ooit in evenwicht”, zo zegt Keller, maar als je bewust kiest dan krijg je wel opeenvolgende evenwichten in je verschillende levensdomeinen. En dan geeft het ene een tegengewicht voor het andere. ‘Groot is slecht ‘is de laatste leugen. Keller pleit heel sterk voor het opzetten van stretch doelen, geen angst te hebben voor mislukking en soms van de begane paden af te wijken.

Deel 2: de waarheid

Dan vervolgt het boek met de ‘waarheden’. De focusing kwestie als eerste. Vanuit vele verhalen van sucessvolle mensen, steeds die ene waarheid: focus en concentreer je op wat belangrijk is. ‘The secret of getting ahead is getting started. The secret to getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks and then starting on the first one.’ Waarheden van kleppers als Dale Carnegie en Mark Twain. De focus vraag komt in twee varianten: wat is dat ene grote ding als eerste en op welk klein ding moet ik mij daar nu voor focussen als tweede. Ik toon een tekening uit het boek als illustratie van dit punt en als voorbeeld van de tekeningen in het boek.


“Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.” Dit is de inleiding tot de tweede waarheid, de succesgewoonte. Het is ook in dit hoofdstuk dat Keller bijzonder duidelijk maakt dat ‘the one thing’ in elk levensdomein moet gevonden en bewandeld worden. Dat is ook één van de manieren om straks een balans tussen werk vs privé, hobby vs relatie, gezondheid vs studie, enzoverder, te installeren in je leven. En cruciaal is dan dat je voor elke van die ‘one things’ een gewoonte in je dagelijkse leven installeert. Zolang er nog onvoldoende gewoonte is om iets te doen, kan je reminders als hefboom gebruiken. Een laatste waarheid is wat vager en meer esoterisch en behandelt het domein van de kracht van de positieve gedachte en de positieve vraagstelling. Maar uiteindelijk glijdt ook dit hoofdstuk naar het stellen van vragen waarvan de antwoorden leiden naar stretch doelen die worden gerealiseerd middels kleine stappen.

Deel 3 buitengewone resultaten

Een derde deel is getiteld ‘buitengewone resultaten’. In een zestal hoofdstukjes behandelt Keller een aantal gebieden.
Als eerste het zoeken naar zin en visie in je leven als voorwaarde tot een geweldig leven. Wat wil jij boven alles bereiken met of in je leven? Als tweede het prioriteren van alles wat je in je leven tegenkomt. Er is maar een ding per levensdomein dat echt het verschil kan maken. Kies dat uit en ga daarvoor, dat is de kernidee. Je vindt dat maar door je doelen en plannen op te stellen en deze aan papier toe te vertrouwen. Als derde het advies om te leven in functie van je productiviteit. Ik situeer Kellers boodschap best met onderstaande ‘definitie’ quote van Ambrose Pierce: “Day, n. A period of twenty-four hours, mostly mispent”. Het gaat over werkblokken in je agenda maar ook alweer over gewoontevorming, met de introductie van de Seinfeld ketting. Vervolgens over naar wat ideeën over verantwoordelijkheid. Wees proactief en neem je verantwoordelijkheid. Een coach kan je hierbij echt een stuk verder helpen, zo beweert Keller uit eigen ervaring. Het vijfde hoofdstuk in dit deel behandelt de vier dieven die je focus inpikken: de onmacht om “neen” te zeggen, de angst voor chaos, slechte gezondheidsgewoontes (manage je energie) en gebrek aan steun in je omgeving. Een heel uitgebreid hoofdstuk, geen echt nieuwe of verrassende zaken, maar toch enkele speciale klemtonen.

Dan volgen nog twee wat samenvattende hoofdstukjes.

Samenvatting en besluit

Keller verlucht het boek met een aantal erg didactische en verhelderende tekeningen en vooral met een heel deel geweldige quotes van beroemde en minder beroemde mensen. Deze tekeningen en quotes zijn dermate goed gekozen dat zij meestal alleen al een hoofdstuk samenvatten. Deze alleen maken het boek de moeite waard om minstens eens door te bladeren. Keller getroost zich bovendien de moeite om na elk hoofdstuk in een viertal korte punten de ‘big ideas’ uit dat hoofdstuk samen te vatten. Geen overbodige luxe gezien de eerder langdradige manier waarop hij zijn teksten uitschrijft en van voorbeelden voorziet.

Keller schreef toch wel een remarkabel boek. Het leest vlot, maar het is te lang. Maar de auteur hamert er wel zo zijn boodschap en waarheid in. ‘Geef je tijd aan de echt belangrijke zaken in de wereld. Doe er alles aan dat je hiermee bezig bent. En zorg dat je dat steeds op elk van je levensdomeinen doet.’ Al met al een erg rijk boek dat het hele repertorium van de hedendaagse theorieën over effectiviteit en efficiëntie behandelt. Soms wat langdradig en herhalend (één kamer heeft bij Keller altijd wel meerdere deuren).

Het is een universeel onderwerp. Vele auteurs schreven er hun eigen interpretatie over neer. Ik las de kernboodschap zelfs al in de brieven van Seneca.

Maar ik eindig zeker toch met “The One thing’ aan te raden. Maak van het lezen van het boek van Gary Keller de volgende maand maar gerust dat ene ding dat jij voor jouw zelfontplooiing zal doen.

Ik las het boek in een Engelstalige epub versie maar je kan het ook Nederlands vertaald en op papier krijgen.
In dat geval: “Doe één ding, het verrassend simpele idee dat je leven zal veranderen”, Keller, Gary W., Paperback

 

Comments are closed.