Jared Diamond, de ondergang 2013 (boekbespreking)

Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen?

Deze ondertitel is tegelijk de hamvraag die Jared Diamond in dit lijvige boek van bijna 700 bladzijde stelt.

Diamond bespreekt huidige en verdwenen culturen en probeert daaruit af te leiden op welke manier samenlevingen verdwijnen dan wel ontwikkelen. Als we vooral leren van d emanier waarop sommige samenlevingen zich duurzaam en blijvend ontwikkelen, én als we van verdwenen samenlevingen eren hoe we het niet moeten doen, dan kunnen wij onze wereld misschien toch nog  overdragen aan onze achter achter kleinkinderen.

Continue reading “Jared Diamond, de ondergang 2013 (boekbespreking)”

De ligzetel (item van de dag)

Voorzie voor nadenken voldoende tijd.

Een ligzetel is de perfecte plaats om na te denken
Een ligzetel is de perfecte plaats om na te denken

We schreven al vaker over de matrix van Eisenhower. En vooral het tweede kwadrant interesseert ons daar. Het is het kwadrant waar je belangrijke niet dringende zaken uitvoert.

Dat zijn die zaken die je leven en werk toekomstproof maken. Nadenken is een mooie invulling ervan, mediteren kan ook, plannen uitdenken is een mooie derde.

Maar waarom heb je daar een ligzetel voor nodig?

Continue reading “De ligzetel (item van de dag)”

De vermaledijde mail

Hoe een nuttig instrument een kwelduivel kan worden.

Te veel mail is slechter dan te weinig mail.
Een volle inbox als symbool van een drukke job?

De eerste e-mail over een computernetwerk werd in 1971 door Ray Tomlinson verzonden. Tegenwoordig sturen we wereldwijd ongeveer 350 miljard mails per dag. Het overgrote deel hiervan zijn spam mails. Dit zijn de echte pestkoppen. Maar hoe zit het met de andere mails? Zijn die altijd allemaal nuttig en nodig? En, vooral, wat betekenen ze voor onze productiviteit op het werk?

Continue reading “De vermaledijde mail”

Zoek in één keer overal in Outlook (supertip)

Kies alle Outlook items en zoek in alles tegelijk.

Zoeken kost ons dagelijks veel tijd. Tot een ganse week op een werkjaar besteden we aan zoeken! Daarom is elke kleine verbetering goed. Vele kleintjes maken 1 groot. Als je elke dag 1 minuut bespaart met sneller zoeken in Outlook, dan is dat een halve werkdag gewonnen. Experimenteer zelf maar wat, of pas onze supertips toe.

We schreven vorige keer een supertip om via zoekmappen in Outlook te zoeken. Met een zoekmap definieer je op voorhand een afgebakende zoekmap. Dat versnelt en voorkomt samengesteld zoeken.

Deze keer benaderen we het zoekprobleem in Outlook vanuit de helemaal tegengestelde richting. In één keer doorzoeken van al je Outlook items.

Continue reading “Zoek in één keer overal in Outlook (supertip)”