Delegeren , de methode om meer gedaan te krijgen.

Van één veel maken!

Je hebt heel vele doelen en taken. Je hebt je prioriteiten gesteld. Je werkt hard aan de sleutelfactoren voor je succes. En dan nog blijven er zoveel andere zaken te doen.

Je krijgt nu eenmaal niet alles zelf gedaan. Maar toch ben jij verantwoordelijk voor nog zoveel meer zaken. En je wil dat ook wel allemaal beheren en beheersen. Maar ook jouw dag heeft maar 24h.

Hoe kunnen jouw medewerkers of collega’s je dan helpen?

Continue reading “Delegeren , de methode om meer gedaan te krijgen.”

van GTD naar GRTD

Is GTD het antwoord op alles?

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things. —Peter Drucker

Het is heel erg als je het GTD schema volgt en je na een dag of een week hard werken met vele goede momentums en tientallen Pomodoro’ s vaststelt dat je enkel met de foute dingen bent bezig geweest.

Deze blog maakt daarom de stap van Getting Things Done naar getting the RIGHT things done (GRTD). En dat is een wereld van verschil!

Continue reading “van GTD naar GRTD”

Het onderhoud van je GTD schema : de review

Maak van je gouden schema een gewoonte…

Het gouden Getting Things Done (GTD)  schema van David Allen is de sleutel tot rust in je hoofd. Eens je je het systeem hebt eigen gemaakt , zal het al snel een automatisme worden en blijven… mits een regelmatige review of onderhoud.

Continue reading “Het onderhoud van je GTD schema : de review”

Enkele do’s en dont’s van vergaderen

zinvol vergaderen is een kunst

Na mailen is vergaderen datgene waar medewerkers van aangeven dat ze er veel tijd mee verliezen. De agenda van sommigen onder ons staat vanaf  ’s maandags vol gepland met vaste vergaderingen. In een onderzoek van 2013 telde men 62 vergadermomenten per maand voor de gemiddelde kenniswerker. De helft daarvan beschouwde men als verloren tijd, voor ongeveer 31 uur per maand.

In onderstaand korte blog geven we enkele tips mee waarmee je snel flinke winst kan maken als je dan toch vergaderen moet.

Continue reading “Enkele do’s en dont’s van vergaderen”

De pomodoro, opstap naar kortere werkdag?

Hoe versla jij de continue stroom aan afleidingen en storingen?

In deze moderne tijd met zijn vele digitale mogelijkheden wordt het steeds moeilijker om je aandacht lang op iets gerichte houden. De gemiddelde kenniswerker geeft aan gemiddeld maar 7 minuten te kunnen werken zonder gestoord worden. De luxe om eens drie kwartier ongestoord aan een dossier te kunnen werken, komt minder en minder voor. Nochtans is het langdurig kunnen richten van je aandacht een belangrijke voorwaarde om iets gedaan te krijgen. We noemen dat focus. Over het algemeen slagen volwassenen er in zich tussen de 20 en 40 minuten te concentreren.

De pomodoro techniek is dan een beproefde remedie.

Continue reading “De pomodoro, opstap naar kortere werkdag?”

Doelen, keien en kikkers

Laat je uitstelgedrag achter je!

Uitstelgedrag heeft dikwijls te maken met het feit dat je niet precies weet wat je wil bereiken. Soms zijn de taken zo groot zijn dat er gewoon geen beginnen aan is.  Je doelen neerschrijven en dan dadleijk starten met de belangrijkste zaken om die doelen te halenis dé truuk om veel te bereiken in je leven.

Continue reading “Doelen, keien en kikkers”

Focus en concentratie worden flow

Focus² = flow

Wanneer je zelf goed georganiseerd bent en gezorgd hebt dat je bureel opgeruimd is, je hoofd leeg en je e-mail je niet langer stoort dan zijn er dikwijls nog collega’s of anderen in je omgeving die met de beruchte zin “heb je een minuutje” je aandacht komen stelen. Natuurlijk moet je soms je collega’s helpen, natuurlijk leven we nu eenmaal in een sociale omgeving, maar soms is het kunnen werken in een focus zo belangrijk om een taak af te krijgen dat we ook hier oplossingen moeten voor zoeken.

Continue reading “Focus en concentratie worden flow”

gewoonte en gewoontevorming

Er zijn verschillende manieren om taken gedaan te krijgen.

Ik doe iets omdat ik het wil doen

Gemotiveerd zijn en iets doen omdat men dat wil doen

is er een van. Dit kan werken, maar motivatie is erg afhankelijk van de context. Slecht weer, een opmerking van de chef, een klein fysiek ongemak,… Allemaal redenen waarom de motivatie soms wel en soms niet groot is. Daardoor is het moeilijk en in geval van een belangrijke taak met deadlines zelfs gevaarlijk om hier op te rekenen.

Continue reading “gewoonte en gewoontevorming”