Jared Diamond, de derde chimpansee 2013 (boekbespreking)

Jared Diamond, de derde chimpansee, evolutie en toekomst van het dier dat mens heet, het spectrum 2013 (eerste uitgave 1997).  Boekbespreking.

 

Jared Diamond is een geleerd mens. En hij deelt deze kennis met ons. Over het voorbije decennium schijf hij een viertal boeken, in vertaling totaal goed voor 2000 pagina’s. Altijd gaat het over de mens. Over onze talenten en over de gevaren die we zelf veroorzaken.

Het eerste deel in deze tetralogie gaat in eerste instantie over de wijze waarop de amper 2% die wij in onze genen verschillen met de chimpansee, veruiterlijkt worden. Want 2 procent is geweldig weinig (98 procent gemeenschappelijk!) en toch zijn de verschillen tussen ons en de chimpansee zo geweldig groot. Lees vooral verder als je het verhaal nog niet kent.

Continue reading “Jared Diamond, de derde chimpansee 2013 (boekbespreking)”

Manfred Kets De Vries, Leiderschap ontraadseld 2015 (boekbespreking)

Manfred kets De Vries is een bekend auteur. Hij is een veelschrijver. En op vele andere gebieden een bezige bij. Hij doceert aan het befaamde INSEAD instituut in Fontainebleau managementcursussen. Hij is bovendien consultant, econoom en psychoanalyticus. En dat laatste zal je geweten hebben als je zijn boek ‘leiderschap ontraadseld’ leest.  Vele onderwerpen, oplossingen en probleembenadering gebeurt vanuit de hoek van de psychoanalyse. En dat maakt het boek er niet makkelijker leesbaar op. In de vele boeken die ik de laatste maanden over leiderschap las, zal ‘leiderschap ontraadseld’ toch in de top blijven staan. Het is zeer fundamenteel.

Continue reading “Manfred Kets De Vries, Leiderschap ontraadseld 2015 (boekbespreking)”

Raf Stevens, Sterke verhalen sterke leiders , 2015 (boekbespreking)

Let op! Storytelling is geen communicatiespeeltje. Verhalen capteren, vertellen en delen is bittere noodzaak voor leiders om mensen te kunnen verbinden. Zonder die verbinding zullen veel organisaties het op lange termijn niet redden.

Dat is de boodschap die Raf Stevens op de achterflap schrijft. En als ondertitel lezen we “Vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal”. Omdat het boek niet gewoon in de handel te krijgen is moest ik wat moeite ervoor doen. Maar omdat er heel veel reclame van Raf Stevens in mijn inbox valt vond ik dat wel de moeite waard.

Continue reading “Raf Stevens, Sterke verhalen sterke leiders , 2015 (boekbespreking)”

Stephen Guise, How to Be an Imperfectionist: The New Way to Fearlessness, Confidence, and Freedom from Perfectionism, 2015 (boekbespreking)

how-to-be-imperfectionistVan vroeg in ons leven leren we perfectionist te zijn. Bij sommigen blijft dat de rest van hun leven plakken. En deze mensen zijn meestal niet erg gelukkig. Hun perfectionisme verhindert hen om zaken aan te pakken. Ze besteden oeverloos veel tijd aan zaken die geen waarde toevoegen. In het algemeen presteren ze weinig. Stephen Guise schrijft over deze miserie en over de redenen ertoe. Maar vooral geeft hij heel veel oplossingen en praktische tips.

Continue reading “Stephen Guise, How to Be an Imperfectionist: The New Way to Fearlessness, Confidence, and Freedom from Perfectionism, 2015 (boekbespreking)”

Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis en Erik Franck , Burn-out in de zorg , 2015 Lannoo. (boekbespreking)

Burn-out in de zorg

Als de ziekenhuiskoepels samen met enkele experten terzake een project opzetten moet dat wel in iets moois resulteren. Het boek ‘Burn-out in de zorg’ is zoiets moois. Niet dat Burn-out op zich iets moois is, dat leer je wel als je het boek leest. Burn-out is niet leuk, weegt op de betrokkenen en op de omgeving, en duurt nog eens lang eer het herstelt.

De auteurs definiëren, bespreken preventieve en curatieve maatregelen, en geven veel adviezen aan de persoonlijke en professionele omgeving.

Continue reading “Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis en Erik Franck , Burn-out in de zorg , 2015 Lannoo. (boekbespreking)”

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap 1989, 2010 (boekbespreking)

Stephen Covey is wereldberoemd, ook in Nederland en België. Via zijn stichting bereikte hij wereldwijd een miljoenenpubliek. Ik had ooit het genoegen via  het centrum voor ziekenhuiswetenschappen van Leuven een van zijn medewerkers aan het werk te horen. Heel inspirerend. En bij wijlen heel confronterend. Want Covey verwoordt redelijk scherp wat effectief leiderschap of algemener, wat effectieve mensen zijn en doen. En als gewone sterveling komt dat soms wat harder aan. Het boek verkocht bijna een half miljoen exemplaren. Het samenvatten is moeilijk, maar ik schrijf toch enkele impressies neer.

Continue reading “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap 1989, 2010 (boekbespreking)”

Tim Ferriss, the four hour workweek. Revised edition (boekbespreking)

 

De vier uur werkweek is in lifehacking middens ondertussen een cultboek geworden. Tim Ferriss schreef het boek in 2007 en bracht recent een herwerkte editie uit. Ik las ze beiden. En Tim Ferriss is er doorheen de jaren niet bescheidener op geworden… Je kan de titel van het boek redelijk letterlijk nemen. Tim Ferriss bedoelt zijn boek wel degelijk als een handleiding om in de rest van je leven echt maar vier uur per week te werken, en de rest bezig te zijn met enkel maar zaken die je graag doet, en dit niet gehinderd door enig gebrek aan geld.

Continue reading “Tim Ferriss, the four hour workweek. Revised edition (boekbespreking)”

Dick Cross, 60-Minute CEO: Mastering Leadership an Hour at a Time. 2014 (boekbespreking)

Dick Cross is een consultant voor bedrijven in nood en zelf ex CEO van verschillende bedrijven. Hij biedt leidinggevenden een fast track naar de top leidende positie, met de nadruk op twee aspecten: nadenken en karakter tonen. Met de 60 minuten CEO biedt hij naar eigen zeggen een totaal nieuwe aanpak van top leiderschap. Hij noemt dit dan ook zeer consequent ‘The Job at the Top’.

Continue reading “Dick Cross, 60-Minute CEO: Mastering Leadership an Hour at a Time. 2014 (boekbespreking)”

Uelaine A. Lengefeld: Study Skills strategies, 1986 (Boekbespreking)

Study Skills Strategies

Wat maakt het verschil tussen een goede student en alle anderen? Zijn IQ? Ja, zonder twijfel. Maar  wat als een student de perfecte studiemethode gebruikte? De beste wijze om notities te maken tijdens de colleges, geheugen technieken gebruikte om de leerstof langdurig te onthouden en de state of the art technieken gebruikte om te lezen, schrijven en wiskunde te studeren. En dan nog eens enkele beproefde examen technieken kende. Dat zou het verschil maken!  Wil jij dit jaar bijleren? Of heb jij opgroeiende kinderen? Dan is dit boek een must read.

In tegenstelling tot mijn gewoonte, buiten de beproefde standaardwerken kies ik normaal voor heel recente werk,  las ik dit al wat ouder boek. Het is geschreven in 1986. Een eeuwigheid geleden. Maar Lengefeld beschrijft eenvoudig en kort de basis vaardigheden die elke student of iedereen die iets wil bijleren, zou moeten kennen. Daarnaast gaat het boek voor ons ook terug naar de basics. De meest recente boeken over ‘leren leren’ moeten afrekenen met het digitaal notitie nemen. En hoewel de laptop nauwelijks  nog uit de aula’s te bannen is, zien docenten steeds meer met lede ogen aan, hoe niet zij en hun verhaal, maar wel de laptop, met al zijn verstrooiingen, de aandacht opeist. (En dat is een zeer actueel probleem. Dit weekend wijdt de Standaard er nog een kort artikel aan http://www.standaard.be/cnt/dmf20160924_02484126).

 

In een eerste hoofdstuk schrijft Lengefeld over de tijd. Controleer hem en zeg ‘neen’ tegen jezelf als de zin om niet belangrijke zaken te doen, de kop opsteekt. Maak een lijst met jouw prioriteiten, vertaal dat in een studieschema en gebruik dagelijkse en wekelijkse agenda’s om alles netjes in overzicht te houden.

Als je lessen volgt, zorg dan dat je tijdens de les zodanig notities neemt dat je nadien makkelijk kunt studeren. De les even inkijken voor het college start, helpt je snel op weg. Lengefeld stimuleert een bepaalde vorm van notitie nemen die fel lijkt op de Cornell Notes methode. De kern is dat je rechts op je blad of schrijft kort de belangrijkste zaken neerschrijft, samenvat of structureert. En links schrijf je enkele vragen neer bij die tekst. Je kan later zo aan de hand van die vragen je kennis van de leerstof oefenen. Lengefeld moedigt aan om een vaste set van afkortingen te gebruiken om het schrijven te versnellen. En als laatste en belangrijkste tip, schrijft Lengefeld, kijk je notities dadelijk na de les even na. Dat maakt echt het verschil.

 

Studeren behelst meestal veel lezen. Daarom is een goede leestechniek essentieel. Lengefeld gebruikt de SQ3R methode. In het kort:

Neem even de tijd voor een heel snel overzicht van de te lezen stof of hoofdstuk. Lees dan nadien alles systematisch na en hervertaal alles als het antwoord op een vraag (Waarom? Hoe? Wat? Waar? Wanneer? …). Nadat je een sectie of paragraaf gelezen heb, lees deze dan opnieuw en onderlijn de belangrijkste zaken, maar maak er geen kleurboek van. Maak enkele notities, deel in, onderlijn en zorg dat de belangrijke zaken opvallen. Zet in de marge woorden die de tekst samenvatten of indelen. Formuleer vragen. Als vierde stap ben je dan nu klaar om vanuit de vragen en indelingen de tekst terug op te bouwen en te reciteren. De vijfde en laatste stap tenslotte is dan de review van een volledig hoofdstuk. Herlees de indeling en titels. Kijk na wat je onderstreepte of inkleurde en beantwoord de vragen die je bij de tekst noteerde.

 

Lengefeld gaat dan naar het belangrijke hoofdstuk over geheugen. In het kort: spreid je energie om iets in te studeren en te onthouden over een langere periode en herhaal. Leer luidop, probeer al je studie materiaal logisch in te delen. Test en hertest jezelf tot je alles kent. Overhoor jezelf en gebruik technieken die het overhoren vergemakkelijken. Gebruik allerlei technieken om het onthouden te verbeteren (catchwoorden, ezelsbruggetjes, rijmen, ..). Lengefeld gaat hier allemaal heel diep op in. Vooral de paragraaf over visualisatie is inspirerend. Het is echt de moeite om het boekje zelf eens door te nemen.

Voor de wiskunde studenten is er een apart hoofdstuk over het studeren van wiskunde. Ook hier beschrijft Lengefeld een methodiek. De 5 ‘R’s van de wiskunde (in het Nederlands vertaald): herschrijf je notities, werk zelf elk model of theorie uit tot je het volledig begrijpt, herhaal theoretische begrippen luidop tot je ze kent, geef elke berekening en het proces dat je volgde een tweede check en tenslotte toets of je bekomen antwoord op een oefening redelijk is en kan kloppen.

Tenslotte is er een gans hoofdstuk over examen strategieën. Ik beschrijf dat hier niet in detail omdat dit voor de meeste lezers niet meer echt van belang is. Maar voor studenten is ook dit hoofdstuk het lezen waard.

 

Samengevat: een kort (100 bladzijden) al wat ouder werk dat heel actueel is gebleven. Iedereen die regelmatig leest of studeert zal er baat bij hebben.

Lengefeld zit goed in de materie en kent er wel wat van. Ik zou twee inhoudelijke opmerkingen noteren. In 1986 was de techniek van de Cornell notities al gekend. Ze verwijst er niet naar. Hetgeen ze schrijft over gespreid leren is helemaal waar, maar is niet helemaal volledig. De studies en inzichten van Piotr Wozniak en, vroeger nog, van Hermann Ebbinghaus 100 jaar geleden, gaan veel verder. Hier mist Lengefeld wat aansluiting.

 

Deze details terzijde gelaten: een geweldig boek. Jammer dat ik het niet eerder kende. En ik herlees regelmatig enkele hoofdstukken eruit. Uelaine Lengefeld suggereert dit zelf op bladzijde 62 op het einde van het hoofdstuk over geheugen: “review this section of study skills often”.

 

Ik heb tevergeefs gezocht naar een online boekhandel waar je Lengefelds werk nog kan bestellen. Update (met Dank aan Kurt Surmont) Het boek is wel degelijk nog te vinden. zie : https://www.amazon.com/Study-Skills-Strategies-Critical-50-Minute/dp/1560522607/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1474917504&sr=8-1&keywords=uelaine+lengefeld.

Er zijn daarnaast honderden andere werken die dezelfde materie behandelen, te vinden. Indien iemand interesse heeft, ik bezorg u graag een pdf versie van Study Skills Strategies.

 

Geef een reactieUw naam:*
Onderwerp:*
Boodschap of vraag:*
E-mail:*

 

 

TED talks : the official TED guide to public speaking / Chris Anderson. (boekbespreking)

Een handleiding om in het openbaar te spreken, een bloemlezing van tips en grenzeloze reclame voor de TED talk.

 

Chris Anderson is de fiere eigenaar van het merk TED-talk. Onder zijn leiding groeide het fenomeen uit tot een wereldevent met elke dag wel ergens enkele tientallen TED of TEDx talks en werd het ook een ongeëvenaard online succes met alle TED talks gratis ter beschikking. Vanuit zijn ervaring met de sprekers schreef Anderson dit boek. Naast een eindeloze lofzang van het fenomeen ‘spreken in het openbaar’ is dit boek een heuse handleiding met alle do’s en dont do’s van presenteren.

Continue reading “TED talks : the official TED guide to public speaking / Chris Anderson. (boekbespreking)”