Slik de kikker, Brian Tracy (boekbespreking)

Slik de kikker, verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd.  Brian Tracy (2002)

 

Brian Tracy is een best selling auteur en motivational spreker. Hij verkocht miljoenen boeken. Slik de kikker is er een van. De subtitel ‘verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd’ geeft perfect de korte inhoud weer.
Hoewel het boek al enkele jaren meegaat (2002) maakt Brian Tracy erin een goede vertaalslag van het klassieke time management naar een meer moderner manier van kijken naar dingen doen. Tracy kent de boeken van Napoleon Hill en vertaalt deze in een hedendaagse taal. De stijl is op en top Amerikaans en op en top motiverend! Yes we can in het kwadraat.

Continue reading “Slik de kikker, Brian Tracy (boekbespreking)”

Kaizen, Met kleine stappen naar grote doelen Dr. R. Maurer (boekbespreking)

(Kaizen, Dr. R. Maurer. Nederlandse uitgave juli 2015 , oorspronkelijke uitgave 2014)

Kaizen (Japans voor “veranderen naar beter” of “verbetering”) is een aanpak in productiviteitsverbetering ontstaan door samenwerking met de Amerikaanse Industrie na de Tweede Wereldoorlog. De auteur vertelt hoe in de Verenigde Staten rond 1940, toen een omschakeling in de economie en productieprocessen moest plaatsvinden om genoeg materiaal voor de oorlog te kunnen aanvoeren, de methode van het kaizen werd gekozen. Later, in 1945, werd de methode met succes door in Japan toegepast in de volledig geruïneerde bedrijven.

Continue reading “Kaizen, Met kleine stappen naar grote doelen Dr. R. Maurer (boekbespreking)”

The Law of Success, Napoleon Hill (boekbespreking)

De wet van succes in 17 lessen, het levenswerk van Napoleon Hill.

 

Napoleon Hill (1886-1970) was een Amerikaans succesauteur. Hij verkocht miljoenen boeken over succesvol leven. Het meest bekende is waarschijnlijk ‘Think and grow rich’, met ongeveer 20 miljoen (!) verkochte exemplaren een van de meest verkochte boeken in de geschiedenis. Zijn pièce the resistance is ‘the law of success in 16 lessons’ uitgegeven in 1925, in 1997 opnieuw herdrukt en editoriaal van notities voorzien om vele van Hills oorspronkelijke voorbeelden hedendaags te kaderen. Doorheen de jaren werden er aan de oorspronkelijke 15 nog 2 lessen toegevoegd. Het is deze laatste uitgave van 1997 , in audioformaat, die ik beluisterde in ongeveer 20h…

Hill was vriend aan huis bij Henry Ford en Andrew Carnegie. Hij was adviseur van verschillende Amerikaanse presidenten.

In de wet van succes schreef hij de neerslag van twintig jaar onderzoek en interviews met de belangrijkste succesvolle mensen van zijn tijd (ondermeer Rockefeller, Edison, Ford, Carnegie, Graham Bell,…).

Verschillende van de hedendaagse auteurs over succesvol leven (Brian Tracy, Stephen Covey, Norman Vincent Paele) verwijzen expliciet naar Hills invloed.

De wet van succes in de typische Amerikaanse ‘yes we can’-stijl, is duidelijk gedateerd. Het werk is heel langdradig met oeverloze voorbeelden en herhalingen. Vele hoofdstukken zijn geschreven dadelijk na het beëindigen van de eerste wereldoorlog. De tijdsgeest van Hill ademt doorheen het monumentale werk.

Ik som hieronder de 17 lessen die tot succes leiden op :

Zorg dat je een duidelijk, neergeschreven en definitief levensdoel hebt. Zonder dat bereik je nooit iets.

Zorg dat je kan samenwerken met mensen die samen met jou zaken uitdenken en acties ontwikkelen naar een gezamenlijk doel. Actie komt er door georganiseerde kennis. Hill noemt dit een mastermind.

Heb zelfvertrouwen. Als je in jezelf gelooft dan kan je je stoutste dromen bereiken.

Doe altijd meer dan wat van je gevraagd (verwacht) wordt. Een aanmoediging voor iedereen, maar vooral voor jonge ondernemers, managers of consultants.

Zorg voor een innemende persoonlijkheid. Leer luisteren en glimlachen. Een innemende persoonlijkheid, zo weet Hill, kent vijf sleutels: interesse in anderen, overtuigend kunnen spreken, positiviteit, je gepast en goed kleden en een fatsoenlijke en stevige hand schudden.

Neem initiatief en werk begonnen zaken af.

Wees altijd positief. En denk er altijd aan dat succes meer succes aantrekt.

Wees enthousiast. Je enthousiasme is de veruiterlijking van je motivatie en is het gevolg van je zelfvertrouwen.

Heb zelfdiscipline. Dit start met controle over je denken. Het zorgt ervoor dat wat je wil en wat je doet met mekaar in evenwicht komen.

Denk na. Onderscheid feiten van niet feiten. Die laatste vergeet je best snel. Van de eerste hou je je vooral met de belangrijke bezig.

Werk geconcentreerd en richt je aandacht op de belangrijke zaken.

Werk samen met anderen. Teamwerk krijg je door zelf ook te geven.

Leer van je fouten. Bezie een mislukking als een tijdelijke tegenslag die je sterker en slimmer maakt. Tegenslag blijkt regelmatig een vermomde betere kans te zijn.

Gebruik je verbeelding om kansen te scheppen en ideeën te ontwikkelen.

Zorg voor een goede gezondheid. De start hiervoor neem je door er bewust mee bezig te zijn.

Leer te sparen. Zowel je geld als je tijd. Je hebt dan altijd wat klaar als er zich kansen voordoien.

Zorg voor goede gewoontes.

Zoals gezegd, een geweldig langdradig en wat gedateerd boek. Maar vele van de zaken die Hill schrijft zijn wel onverminderd van toepassing en bestaan nog steeds in de huidige adviezen naar een succesvol leven.

Maar je moet een beetje goed gek zijn om zelf nog het originele werk van Hill te doorworstelen.

waarvan akte…