Dacher Keltner, de machtsparadox, spectrum 2016, (boekbespreking)

Dacher Keltner, de machtsparadox, een radicaal nieuwe visie op leiderschap. Keltner schreef een intrigerend boek. Echte macht, zo betoogt hij, is de winst van een sociale investering. Anders dan de definitie van Nicoll√≥ Machiavelli in het zestiende-eeuwse Florence schreef (macht dwing je af en krijg je door machtsvertoon waarbij je de ander onderdrukt) kan je […]