De pomodoro, opstap naar kortere werkdag?

Hoe versla jij de continue stroom aan afleidingen en storingen?

In deze moderne tijd met zijn vele digitale mogelijkheden wordt het steeds moeilijker om je aandacht lang op iets gerichte houden. De gemiddelde kenniswerker geeft aan gemiddeld maar 7 minuten te kunnen werken zonder gestoord worden. De luxe om eens drie kwartier ongestoord aan een dossier te kunnen werken, komt minder en minder voor. Nochtans is het langdurig kunnen richten van je aandacht een belangrijke voorwaarde om iets gedaan te krijgen. We noemen dat focus. Over het algemeen slagen volwassenen er in zich tussen de 20 en 40 minuten te concentreren.

De pomodoro techniek is dan een beproefde remedie.

Continue reading “De pomodoro, opstap naar kortere werkdag?”

Forest (android en IOS)

Plant je boom en bos

Forest is een Japanse app die perfect kan gebruikt worden door de liefhebbers van de pomodoro techniek.

forest helpt je bij je focus
Forest helpt je bij je focus

Je activeert de app en bepaalt een tijdperiode, bijvoorbeeld 25 minuten.  Op je scherm wordt een zaadje geplant dat de volgend vijfentwintig minuten zal uitgroeien tot een boompje. Tenminste… als je erin slaagt je gsm aan de kant te laten. Ga je op facebook of op het web dan verkleuren de bladeren van je boom. Als je in de verleiding komt en toch even naar je scherm kijkt, dan probeert Forest je met wat korte motiverende slagzinnen op andere gedachten te brengen.

Het scherm is heel rustig en geeft weinig afleiding. Je ziet je boom en een timer… en als het nodig is wat extra hulp in de vorm van een motiverende slagzin.

Continue reading “Forest (android en IOS)”