Bepaal heel zorgvuldig waar jij je tijd aan geeft!

Kies en doe! Wij willen veel, onze chef wil veel en onze collega’s en familie willen nog meer. En toch is de tijd die we hebben beperkt. Bepalen wat jij allemaal zou moeten en willen doen is daarom stap 1. Maar tientallen jaren timemanagement ten spijt slaagt niemand er ooit in meer uren bij te […]

Bepaal je prioriteiten als categorieën in outlook

prioriteiten stellen : je kan eender wat bereiken, maar je kan niet alles tegelijk doen. Als we onze doelen bepaald hebben, gaan we ze vertalen in taken. In de vorige blog gaven we aan dat we deze taken in een takenlijstje in Outlook zullen verzamelen. Deze taken moeten zo concreet en behapbaar mogelijk zijn. Volgende […]